Hafslund Seniorforening

05.11.2015 

Styre har bestemt at denne siden skal legges ned.  

Men siden og adressen er beholdt, hvis noen vil ha den opp igjen. 


Les hele saken >>