Foreningens styre 2018-2020

Leder     Bjørn Sæterhagen

N.leder  Kai Arne Alexandersen 

Sekr.     Knut Y. Halvorsen

Kas.      Dag Orfjell

Styrem. Mona Wrangell

Styrem. Lise Strandhus

Styrem. Jack Kristiansen

 

Vara     Toril Enersen

 

Revisor Svein Giltvedt

Revisor Per Frank Olsen

 

Valgkomite Bjørn F. Dahl og Frank P. Throndsen